คลังสินค้า

เราใช้แนวคิดการจัดการคลังสินค้าที่ทันสมัยและมีเทคโนโลยีสูงจัดการคลังสินค้าอย่างเคร่งครัด สินค้าและวัตถุดิบถูกจัดประเภทเพื่อจัดเก็บในร่มดูแลคลังสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกสุขอนามัย บันทึกสินค้าขาเข้าและขาออกทุกวันอย่างถูกต้องไม่ผิดพลาด

โกดัง 800 500.jpg


รับราคาล่าสุดหรือไม่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด (ภายใน 12 ชั่วโมง)

นโยบายความเป็นส่วนตัว